Θα προτιμούσαμε συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με Το Ποτάμι

“Εύχομαι στη νέα κυβέρνηση καλή επιτυχία. Τα αποτελέσματα αυτά σημαίνουν ένα διάλειμμα στα τελευταία 40 χρόνια που κυριαρχήθηκαν από τα δύο παραδοσιακά κόμματα τα οποία δεν μπόρεσαν να κατευθύνουν τη χώρα προς τη σωστή κατεύθυνση.”


“Οι προκλήσεις που τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης είναι τεράστιες και οι Έλληνες αξίζουν μια εναλλακτική πολιτική που να είναι αξιόπιστη και βιώσιμη. Η Ελλάδα δεν είναι ένα νησί: η μοίρα της είναι στενά συνδεδεμένη με εκείνη των άλλων 27 κρατών-μελών. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε λύση για την ελληνική κατάσταση θα πρέπει να συνίσταται από διεξοδική συνεργασία και διαπραγματεύσεις με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την Commission και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ALDE, οι φιλελεύθεροι και Δημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζουν ότι η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει δυναμικά αυτήν την πορεία.”
“Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Στο ALDE θα προτιμούσαμε ένα νέο συνασπισμό με Το Ποτάμι, το φιλοευρωπαϊκό και υπέρ των μεταρρυθμίσεων κόμμα. Όχι μόνο επειδή μας ανησυχεί η σκληρή στάση κατά της μετανάστευσης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και επειδή η αποδυνάμωση της λιτότητας δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε επείγουσα ανάγκη δραστικών μεταρρύθμισεων. Προκειμένου να δοθεί στην Ελληνική νεολαία μια νέα προοπτική και η διαφθορά πρέπει να εξαλειφθεί και χρειάζεται η κατεστραμμένη αγορά εργασίας της χώρας να ξαναχτιστεί.”