Μόνο το κόμμα που δεν είναι στην εξουσία ξέρει πώς να κυβερνά ...

“Θα αναρωτηθεί κανείς πώς γίνεται μετά από πέντε χρόνια κρίσης (όχι μόνο οικονομικής), οι Έλληνες πολίτες από τη μία να κατηγορούν τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ότι είναι υπεύθυνα για τον εκμαυλισμό της κοινωνίας και από την άλλη με την ψήφο τους να επιλέγουν τα ίδια πολιτικά πρόσωπα;
Και οι πολιτικοί είναι κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, δεν ήρθαν από κανέναν ... άλλο πλανήτη ...”