Έχουμε χάψει το παραμύθι ...

“Η τάση των Ελλήνων να φλερτάρουν με «μεγαλεία» δεν είν’ ακριβώς αυτό που θ’ αποκαλούσαμε σύγχρονη «κατάντια». Τούτ’ η κατάσταση δεν προέκυψε ως έσχατη κι αναπόφευκτη κατάληξη των τελευταίων ετών. Στη νεότερη ελληνική ιστορία ο επιπόλαιος τρόπος αντίληψης κ’ εκτίμησης των μεγεθών υπήρξε κυρίαρχος απ’ τη γέννηση του νεοσύστατου κράτους, πούχε μάλιστα να συναγωνιστεί την ένδοξη πνευματική Ευρώπη του δεκάτου ενάτου αιώνα ...”