Η Ευρώπη να γίνεται όλο και πιο ... Νότια

“Στο γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, δύο από τις πιο ισχυρά αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ευρωζώνη, ήταν η Ισπανία και η Ελλάδα.

Ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, και το Βέλγιο μόλις και μετά βίας εμφάνισαν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα δύο περιφερειακά κράτη κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη.
Στη διάρκεια του έτους, έχουμε επίσης δει αρκετές περιφερειακές χώρες να δανείζονται σε χαμηλά ιστορικά επίπεδα, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Η συζήτηση σχετικά με την συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (ΤΤΙΡ) έχει εκθέσει κάποια ασυνήθιστα ρήγματα. Με χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιταλία να πιέζουν έντονα για τη συμφωνία και να μιλούν με όρους ελεύθερου εμπορίου, η Γερμανία και η ΓΑλλία έχουν εγείρει ανησυχίες και υιοθετούν μια πιο προστατευτική στάση.

Αν και το σκεφτόμαστε, εξακολουθούμε να έχουμε μια διαφαινόμενη οικονομική και πολιτική κρίση στην Ελλάδα, οικονομική δυσπραγία στην Πορτογαλία και στην Ιταλία και άνοδος πολλών λαϊκιστικών κομμάτων.

Ίσως, αντί να αλλάζει ο Βορράς με το Νότο, όλη η Ευρώπη να γίνεται πιο Νότια ...”