Έξω απ'τα δόντια

“[...] η χώρα το 2014 παρήγαγε σε ευρώ (ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές) 3,5 δισ. λιγότερα απ΄ ό,τι το 2013.
Το ΑΕΠ έπεσε στα 178,9 δισ. από 182,4 το 2013 με βάση την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2015.
Η πτώση αυτή του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές κατά 2% συνοδεύτηκε από ακόμα μεγαλύτερο αποπληθωρισμό (-2,5%).
Γι΄ αυτό και εμφανίζεται στα στοιχεία «ανάπτυξη» -τρομάρα μας ...”