Προέγκριση της μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

“Στην ομιλία της στο Συμπόσιο Transfer Pricing που πραγματοποιήθηκε την 11η Νοεμβρίου 2014, η Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, αναφέρθηκε στη δυνατότητα προέγκρισης της μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (τα γνωστά "APA"), που προβλέφθηκε με σκοπό την αποφυγή φορολογικών διαφορών στο πλαίσιο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
Τόνισε, ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόνο τρείς (3) αιτήσεις για έγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, οι οποίες είναι λίγες εάν σκεφτεί κανείς τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας αυτής ...”