Ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία - Εγκύκλιος 61/2014

Εκδόθηκε η 61/10.11.2014 εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι και του μηνός Αυγούστου 2014 προς τα ασφαλιστικά ταμεία (πλην Ν.Α.Τ.), σε εφαρμογή του άρθρου 54 του νόμου 4305/2014, η οποία επιτρέπει την εξόφλησή τους μέχρι και σε :


100 δόσεις για ποσό κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής μέχρι 15.000 ευρώ (ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης : 50 ευρώ).
72 δόσεις για ποσό κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής από 15.001 μέχρι 1.000.000 ευρώ (ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης : 50 ευρώ).
Αναλυτικά η εγκύκλιος: