"Ουκ αν λάβοις παρά του μη ... θέλοντος"“Κατά τη γνώμη μας, η άποψη ότι η καθυστέρηση στην εξόφληση των οφειλών οφείλεται στην αναμονή υλοποίησης της νέας ρύθμισης για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο, είναι εσφαλμένη και αφορά πολύ μικρό ποσοστό των πολιτών οφειλετών. Μακάρι να διαψευστούμε, αλλά πιστεύουμε ότι εκτός απο τους γνωστούς μπαταξήδες και αυτούς που δεν έχουν πραγματικά την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν, το μεγαλύτερο ποσοστό απλά δεν συμφωνεί στην φορολογική πολιτική και δεν πρόκειται να πληρώσει, όσες ρυθμίσεις και αν γίνουν ...”