«Φοβούνται» να ζητήσουν δάνεια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

“Τα πιεστικά προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτυπώνει σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το τρίμηνο Απριλίου - Σεπτεμβρίου.Ειδικότερα, ενώ βελτιώνεται η κατάσταση χρηματοδότησης για τις ΜμΕ σε Ιρλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία, στην Ελλάδα το πρόβλημα πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει ιδιαίτερα πιεστικό.

Μάλιστα, στην Ελλάδα εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, με το 32% των εταιριών να κατατάσσουν τη χρηματοδότηση ως το πλέον πιεστικό πρόβλημα, έναντι 18% στην Ιρλανδία και 17% σε Ισπανία και Πορτογαλία. Στο 9% το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα καταγράφεται και το μεγαλύτερο ποσοστό εταιριών που ανακοινώνουν αύξηση των αναγκών τους για τραπεζικά δάνεια, στο 25%, τη στιγμή που οι εταιρίες σε Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ολλανδία εμφανίζουν μείωση των αναγκών για χρηματοδότηση.

Επίσης, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό ΜμΕ που κατέθεσαν αίτηση για δάνειο το γ΄τρίμηνο, στο 18%, έναντι μέσου όρου 30% για το σύνολο της ευρωζώνης, καθώς ο φόβος απόρριψης της αίτησης έδρασε καταλυτικά στις προθέσεις των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει και η ΕΚΤ, τα προβλήματα του τραπεζικού κλάδου, σε συνδυασμό με τις αβέβαιες οικονομικές εξελίξεις και τον βραδύ ρυθμό ανάκαμψης των κερδών, οδήγησαν σε αύξηση του ποσοστού των μικρομεσαίων που δεν υπέβαλαν αίτημα για χρηματοδότηση λόγω του φόβου απόρριψης (στο 29%, καταγράφοντας αύξηση από το 22% το προηγούμενο τρίμηνο).

Άλλωστε, στην Ελλάδα καταγράφονται και τα υψηλότερα ποσοστά απόρριψης των αιτημάτων για τραπεζικά δάνεια, στο 27% του συνόλου των αιτήσεων, τη στιγμή που σε Γερμανία και Αυστρία σημειώνονται σχεδόν μηδενικά ποσοστά.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα έρχεται πάλι πρώτη στην ευρωζώνη σε όρους εμποδίων στην τραπεζική χρηματοδότηση μικρομεσαίων. Το συνολικό ποσοστό των ΜμΕ στην ευρωζώνη όπου είτε απορρίφθηκε το αίτημα για χρηματοδότηση, είτε ήταν ασύμφοροι οι όροι του προτεινόμενου δανείου, είτε δεν κατέθεσε αίτημα λόγω του φόβου απόρριψης αυξήθηκε στο 16% από 13% το προηγούμενο τρίμηνο. Στη χώρα μας ωστόσο, το σχετικό ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο, στο 40%.

Στο μέτωπο του τζίρου και της κερδοφορίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζουν το γ΄τρίμηνο μείωση του καθαρού τζίρου, αλλά πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Ωστόσο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία καταγράφεται ισχυρή πτώση στην κερδοφορία των εταιριών, της τάξεως του 36%, αν και η κατάσταση δείχνει να βελτιώνεται, σημειώνει η ΕΚΤ. ”