Εκθεση του ΔΝΤ: Τι πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ

“Η δημοσιονομική κατάστασις επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξις απετέλεσε μία ευκαιρία για να βελτιωθούν τα δημόσια οικονομικά. Η προτεραιότητα είναι τώρα να εφαρμοσθή ένα αξιόπιστο και καλά διαρθρωμένο πρόγραμμα για να αποκατασταθή μεσοπρόθεσμα η ισορροπία του Προϋπολογισμού.Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Όλες οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με την απελευθέρωση και την ρύθμιση των δικτυακών κλάδων (τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός) πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά και το συντομώτερο δυνατόν.

Οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να εντατικοποιηθούν, με απώτερο στόχο την έξοδο κράτους από τους κλάδους, όπου οι ιδιωτικές εμπορικές δραστηριότητες μπορούν να λειτουργήσουν με επάρκεια. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να αποκτήση πόρους για να διασφαλισθή ικανοποιητική εποπτεία της δομής και της συμπεριφοράς της αγοράς.

Η ενίσχυσις του επιχειρηματικού κλίματος θα ηύξανε τις δυνατότητες για ανάπτυξη, κυρίως μέσω της προσελκύσεως ξένων άμεσων επενδύσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Η μείωσις των διοικητικών εμποδίων (γραφειοκρατία και υπερβολικές ρυθμίσεις) και η απλούστευσις του φορολογικού πλαισίου έχουν πολύ μεγάλη σημασία.

Η μεταρρύθμισις της αγοράς εργασίας είναι απαραίτητη για να αντιμετωπισθή η αυξανόμενη ανεργία, κυρίως των νέων και των γυναικών. Χρειάζεται επαναπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση των αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, η οποία αποθαρρύνει τις προσλήψεις ...”
Λεπτομέρεια:
η έκθεση είναι του... 2004! (από άρθρο της Εστίας).
Τι κάναμε τότε;
ΤΙΠΟΤΕ!
Τι κάνουμε τώρα;
ΤΙΠΟΤΕ!