Τίποτε δεν γερνάει γρηγορότερα από το μέλλον

“Ο χρόνος είναι σχετικός κι ένα οποιοδήποτε συμβάν ή διήγηση νοηματοδοτείται από τον τρόπο που τη φωταγωγούμε, τις σχετικότητες με τις οποίες τη συνδέουμε.

Ένα γερμανικό καταφύγιο στο γήπεδο του Άρεως από μόνο του δεν λέει τίποτε, αν δεν το συσχετίσω συνειδητά με άλλα γεγονότα, παράπλευρες μνήμες και τωρινούς συνδυασμούς, για να λάβει νέα ζωή και διαρκές νόημα ...”