Εκκρεμούν πάνω από 400.000 υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια

“Η λογική που θέλει να επιρρίπτονται οι ευθύνες στους δικαστές για τα δεινά της χώρας ή του επιχειρείν παραβλέπει ότι και η κατάσταση στις άλλες δύο λειτουργίες, την εκτελεστική και νομοθετική, είναι προβληματική. Καμία λειτουργία δεν είναι απομονωμένη από τις άλλες. Η δικαστική εξουσία, όσο αποτελεσματική και αν θέλει να είναι, δεν μπορεί να το πετύχει, όταν υπάρχει κακοδιοίκηση, πολυνομία, ακόμη και άρνηση συμμόρφωσης της κεντρικής διοίκησης με τις αποφάσεις των δικαστηρίων ...”