Ο κυβερνητικός στόχος είναι ΛΑΘΟΣ

“Εδώ και μερικούς μήνες η κυβέρνηση έχει θέσει ως βασικό της στόχο να απαλλαγεί από το μνημόνιο και την εποπτεία της τρόικας. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί ανησυχία που έχει ως συνέπεια την αύξηση των επιτοκίων στα 10-ετή ομόλογα σε επίπεδα άνω του 8% που καθιστούν την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές πρακτικά αδύνατη.


Χωρίς εποπτεία κινδυνεύουν οι Ελληνικές τράπεζες να αποκοπούν από τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ο κυβερνητικός στόχος είναι ΛΑΘΟΣ.
Σωστός στόχος θα ήταν η δραστική περικοπή της κρατικής δαπάνης (μηδενική ανοχή της περιττής δαπάνης) και θεαματική βελτίωση της κρατικής αποτελεσματικότητας (απλοποίηση, απλοποίηση, απλοποίηση).
Αν αυτά γίνουν θα προσελκυστούν επενδύσεις και οι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
Η απαλλαγή από το μνημόνιο και την εποπτεία θα έλθει φυσιολογικά ως συνέπεια.
Το κυνήγι της εξουσίας από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την Ελλάδα. ...”