Σενάρια επι Σεναρίων περιμένοντας τα προαπαιτούμενα