Μνημόνιο: Το σκίσιμό του δεν είναι η γρηγορότερη έξοδος