Ο "σοβαρός" Δραγασάκης

Δραγασάκης στη Βουλή:

«να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο σύστημα τραπεζών που να μην είναι υπό την εποπτεία της ΕΚΤ.»Γιατί όχι μια παράλληλη Ελλάδα που να

μην είναι υπό την εποπτεία της Ε.Ε.;

Οι άνθρωποι είναι για τα σίδερα.

Και με τις δυό έννοιες.