Πετρούνιας: Παγκόσμια ανωτερότητα και πρόκριση στην Ολυμπιάδα