Η μνήμη είναι προϋπόθεση της ορθής και λογικής κρίσης...