Το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη που έγινε πραγματικότητα!

“Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αποτελεί ορόσημο της Ελλάδας του 21ου αιώνα, έχοντας βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της χώρας συντελώντας μεταξύ άλλων στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.Αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ καθώς συγχρηματοδοτήθηκε από την Europe in my region.

Η Icarus Aerial Filming & Photography Services μας ταξιδεύει με μία πτήση πάνω από την γέφυρα.”