Η υποκρισία χτύπησε κόκκινο

“Μειμάρ & λοιποί: Δεν θα στηρίξουμε υφεσιακά μέτρα, λές & υπάρχουν μή υφεσιακά μέτρα. Δεν ψηφίζουν λοιπόν τα υφεσιακά μετρα των 7 δις μεχρι το φθινόπωρο του 18 & ξεχνούν ότι:Το προηγούμενο μνημόνιο προέβλεπε κατα Μέσο Όρο μέτρα 8 δις με τα αντίστοιχα πλεονάσματα ΕΤΗΣΙΩΣ, αν αφαιρέσουμε τις επιστροφές κερδών κεντρικών τραπεζών.

Οτι δεν έκαναν καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση επιβάλλοντας ΜΟΝΟ υφεσιακά φορολογικά ισοδύναμα, προστατεύοντας την κομματική πελατεία.

Τώρα το παίζουν ποπολάροι εκ του ασφαλούς.

Α ναι...& το χρέος ήταν "βιώσιμο"...

Ετήσια πλεονάσματα 2014-2025 μαζί με τις επιστροφές κερδών κεντρικών τραπεζών του β μνημονίου.

Πηγή: ΔΝΤ”