Σε κάθε τι αρνητικό βρίσκεται πάντοτε και κάτι το θετικό

«Ουδέν κακόν αμιγές καλού» έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και, όπως πάντα, βγαίνουν αληθινοί. Ακόμη και σε περιόδους με δυσοίωνες προοπτικές, έρχονται κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα ...“Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γύρισε θετικό & μάλιστα για δευτερο τρίμηνο πολύ ισχυρά θετικό, ισως για πρώτη φορά τοσο πολύ.”

“To ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως πρός το ΑΕΠ γύρισε για πρώτη φορα ιστορικά θετικό & για δεύτερο τρίμηνο.”

“Φυσικά, σημαντικότατο ρόλο έπαιξαν και τα capital controls.”