Λίστα με 40 σκληρά προαπαιτούμενα για την δόση Οκτωβρίου