Ανταγωνιστικότητα: Τι ειπώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;