Πολίτες και κόμματα ξαναξαναεγκλωβισμένοι σε απερίσκεπτους μονόλογους

“Δύο είναι τα προβλήματα που εξηγούν την θλιβερή κατάσταση της χώρας.

Η έλλειψη αναλυτικής και κριτικής σκέψης, και η άρνηση του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στα σημαντικότερα κόμματα του πολιτικού συστήματος.Το πρώτο πρόβλημα οδηγεί στην υπεραπλουστευτική ερμηνεία του κόσμου και των εξελίξεων (τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν εμφανή στην πρώτη προσπάθεια που δώσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει) και την καλλιέργεια εθνικολαϊκιστικών φαντασιώσεων. Η έλλειψη αυτή διευκολύνει την παπαγαλία, την παραπαιδεία (με την ύπαρξη αμέτρητων "βιομηχανικών" και "παρασιτικών" φροντιστηρίων που υπόσχονται μια θέση στα ΑΕΙ/ΤΕΙ και διαφημίζουν τις "επιτυχίες" τους με φωτογραφίες μαθητών) και το "δημοκρατικό" πέντε στα πανεπιστήμια.

Το δεύτερο πρόβλημα καλλιεργεί τις έντονες συγκρούσεις και τον εγκλωβισμό των πολιτών σε ψευτοδιλήμματα (μνημόνιο/αντιμνημόνιο, παλαιό/νέο, προδότης/πατριώτης), διευκολύνοντας όχι μόνο την ανάπτυξη της διαφθοράς (σε όλα τα επίπεδα), της καχυποψίας και της εσωστρεφίας, αλλά και την απουσία μιας υγιούς κοινωνίας πολιτών.

Ποιο κόμμα ή ποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν πράγματι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά; Υπάρχουν;

Πείτε μου, μήπως αποκτήσουν - για μένα - νόημα οι εκλογές.

Τα προβλήματα αυτά μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο στη ρίζα τους.

Η πρόκληση είναι τεράστια και ιδιαίτερα επώδυνη.

Εάν δεν αντιληφθούμε τη σύνδεση αυτών των προβλημάτων με αυτά που ζούμε σήμερα είναι αδύνατο να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις στη χώρα μας.

Αυτά και καλό βόλι.”