Κάμερον-Αναστασιάδης τα είπαν σε καλό κλίμα

“Δύο οι απορίες για σήμερα...

α) Ο Νίκαρος εκατάλαβεν ίντα που του ελάλεν ο Κάμερον ?

β) Ο Κάμερον εκατάλαβεν ίντα που του ελάλεν ο Νίκαρος ?...
By Cameron the bicameral!

... and by Nikaros ... nenikikamen, Sir !!!!”