Μουζάλας: Να αγαπήσουμε και το ζωντανό προσφυγάκι ...

“Εκκληση προς όλους. Εχουμε πρόβλημα προσφυγικό, δεν είναι μεταναστευτικό. Και μια παράκληση. Αγαπάει κανείς πάρα πολύ εύκολα το νεκρό παιδάκι και τη φωτογραφία του. Πρέπει να αγαπήσει το ζωντανό προσφυγάκι και όχι τη φωτογραφία του πεθαμένου, ακριβώς για να μην έχουμε πεθαμένα παιδάκια.”