Η ΕΛΠΙΔΑ νίκησε και νικά συνέχεια

“Τι άλλο πρέπει να γίνει;
Τι άλλο;
Γιατί τόση ανοησία;
Γιατί;”