Είναι αδύνατον να επιτραπεί στην Ελλάδα η χρεοκοπία της

Η Ολλανδία είναι η περισσότερο προβληματική χώρα του πλανήτη, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία και, παραδόξως, από τη Δανία – ενώ η Ελλάδα, μαζί με τη Γερμανία, φαίνεται πως έχουν τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον, με βάση τη μελέτηΕνώ τα μάτια των αγορών είναι στραμμένα για μία ακόμη φορά στην Ελλάδα, από την οποία απαιτείται σταθερότητα στις θέσεις της και ψυχραιμία στη συμπεριφορά της (άρθρο), ο πλανήτης βυθίζεται όλο και περισσότερο στα βουνά των συσσωρευμένων χρεών – σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη της McKinsey. Τα συνολικά παγκόσμια χρέη έχουν αυξηθεί στα 200 τρις $, ενώ η κατάσταση της Κίνας είναι εξαιρετικά προβληματική, όσον αφορά ειδικά το συγκεκριμένο θέμα.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς επίσης τη βαθύτατη ύφεση που ακολούθησε, η οποία ήταν η μεγαλύτερη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, θα περίμενε κανείς πως τα χρέη των διαφόρων οικονομιών της γης θα μειώνονταν σημαντικά – κάτι που δυστυχώς δεν έγινε.

Αντίθετα, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα κράτη, τόσο στις βιομηχανικές χώρες, όσο και στις αναπτυσσόμενες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, συνέχισαν να δανείζονται με ξέφρενο ρυθμό - αφού τα συνολικά χρέη αυξήθηκαν από τα 87 τρις $ το 2000, στα 142 τρις $ το 2007, καθώς επίσης στα 199 τρις $ το δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Η «συμμετοχή» των διαφόρων κρατών και τομέων στα νέα χρέη που δημιουργήθηκαν (37 τρις $ από το 2000 έως το 2007 και 49 τρις $ από το 2007 έως το 2014), φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί (πηγή: Spiegel).

Περαιτέρω, τα συνολικά χρέη του πλανήτη, από 269% του ΑΕΠ το 2007, αυξήθηκαν στο 286% του ΑΕΠ το 2014. Για πρώτη φορά δε έγινε αναφορά στα συνολικά χρέη και όχι απλά στα δημόσια, τα οποία είναι σημαντικότερα, όπως ανέκαθεν τονίζαμε. Προφανώς λοιπόν έγινε κατανοητό πως τα χαμηλά δημόσια χρέη δεν ωφελούν ιδιαίτερα ένα κράτος, εάν τόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και τα νοικοκυριά του είναι υπερχρεωμένα, ευρισκόμενα πριν από την κατάρρευση – όπως στο παράδειγμα της Ιρλανδίας, της Ισπανίας κοκ.

Εύλογα λοιπόν είναι αδύνατον να επιτραπεί στην Ελλάδα η χρεοκοπία της, κάτω από τις παραπάνω προϋποθέσεις – αφού θα ξεκινούσε μία αλυσιδωτή αντίδραση τεραστίων διαστάσεων, ικανή να καταστρέψει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα του πλανήτη. Επομένως, τα διαπραγματευτικά της χαρτιά είναι εξαιρετικά – αρκεί φυσικά να μην «καούν» από την κυβέρνηση της.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα συνολικά «καθαρά χρέη» ορισμένων χωρών, ως ποσοστά επί του ΑΕΠ τους, με πρώτες τις πλέον υπερχρεωμένες χώρες της υφηλίου – οι οποίες θα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή πολύ μεγάλα προβλήματα.

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Ολλανδία είναι η περισσότερο υπερχρεωμένη χώρα του πλανήτη – γεγονός που έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, με ανάλογα άρθρα μας (ανάλυση). Ακολουθεί η Ιρλανδία, όπως έχουμε επίσης αναφέρει στο παρελθόν (άρθρο), παρά τους μύθους περί ανάκαμψης της, τους οποίους διασπείρει σκόπιμα η Ευρωζώνη - ειδικά η Γερμανία. Το συνολικό χρέος της άλλωστε αυξήθηκε από το 663% του ΑΕΠ της στο 680% μετά την κρίση – γεγονός που τεκμηριώνει τη θέση μας.

Τρίτη έρχεται η Δανία, παρά τα υπόλοιπα θετικά μεγέθη της (άρθρο), ενώ η Ελλάδα ευρίσκεται περίπου στα επίπεδα των Η.Π.Α. – κάτι που δεν αιτιολογεί καθόλου τις επιθέσεις εναντίον της, όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα.

Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο