Μαζί το χρυσό και αργυρό μετάλιο ανεργίας στην Ευρώπη

“Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά που ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει διαφορετικά, ανάλογα με την οικονομολογική του φαντασία: Η Ισπανία έχει αυτό το ποσοστό ανεργίας σταθερά (μικρές διακυμάνσεις) από το ...1974!!!!!!!


Εμείς νομίζουμε ότι το αποκτήσαμε τώρα....
Γιατί η σοβιετικού τύπου υποαπασχόληση στο δημόσιο και στην αυτοαπασχόληση έκρυβε το τεράστιο ποσοστό της συγκεκαλυμένης ανεργίας......”


Μην χάσετε για κανένα λόγο ... αξίζουν τον κόπο