Κύπρος: Χαμόγελα αισιοδοξίας για το 10ετές ομόλογο