Δραγασάκης: Το 2ο εξάμηνο του 2016 μπαίνουμε στην ανάκαμψη