Συντάξεις: Βίαιο εξορθολογισμό προτείνει η επιτροπή σοφών