Η αφρικανοποίηση της χώρας σε πλήρη εξέλιξη ...

Αυτός ο καραγκιόζ-μπερντές (υπουργός και συνδικαλιστές), έχει στις τύχες του την εκπαίδευση των παιδιών μας. Θαυμάστε συνθήκες διαλογικής συζήτησης, χαρείτε σκηνογραφία, απολαύστε υψηλού επιπέδου επιχειρηματολογία. Έλλάδα , η κοιτίδα του πολιτισμού.