Τσίπρας: Το σκεπτικό λίγοι και καλοί έληξε οριστικά