Τσίπρας: Θα δίνουμε λόγο μόνο σ' αυτούς που μας έστειλαν εδώ