Συντάξεις: Ακονίζονται τα μαχαίρια με ... κοινωνική ευαισθησία