Ευρωκοινοβούλιο - Πρόσφυγες: Ομιλία Τσίμερ - Αριστερά (GUE/NGL)