Μπόλαρης: Είμαστε δεσμευμένοι για έργο και αποτέλεσμα