Τα πράγματα είναι απλά, λίγο μυαλό χρειάζεται

“Πολλοί παρερμηνεύουν τις προτάσεις της ΝΔ, ότι λέει πως θα καθυστερήσει την εφαρμογή της Συμφωνίας του Τρίτου Μνημονίου για να καθυστερήσει την ύφεση που φέρνει αυτό.

Το αντίθετο: θα επισπεύσει την εφαρμογή.Θα το κάνει όμως με διαφορετικές προτεραιότητες, προσπαθώντας να αποτρέψει την Ύφεση που συνταγογραφεί με βεβαιότητα η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε αποτυχημένα ο ΣΥΡΙΖΑ!

Όπως πιθανόν γνωρίζετε, το εκάστοτε μνημόνιο καθορίζει το μέγεθος των οικονομικών στόχων.

Επίσης καθορίζει μια προσθεσμία εντός της οποίας αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν.

Αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί με έργα πρωτοβουλίας της εκάστοτε κυβερνήσεως, και παρέλθει η προθεσμία, τότε γίνονται προαπαιτούμενα τα αρχικώς συμφωνημένα.

Η αποτυχημένη συνταγή ΣΥΡΙΖΑ δηλαδη, με την προδιαγεγραμμένη υπερφορολόγηση και την ύφεση.

Ως τώρα οι προθεσμίες παρέρχονταν χωρίς δικές μας εναλλακτικές ενέργειες, με αποτέλεσμα να υποχρεούμεθα στις αρχικές συνταγές «fall-back measures» όπως λέμε στο χωριό μου, στον Ταΰγετο.

Αυτό που λέγει απλά ο Μεϊμαράκης είναι πως μια κυβέρνηση με ΝΔ ως κύριο εταίρο θα προχωρήσει εσπευσμένα σε ισοδύναμες ΜΗ ΥΦΕΣΙΑΚΕΣ αλλαγές και μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρος σε αγαστή συνεργασία με τους εταίρους, ώστε να μην ειναι απαραίτητη η επιβολή των προσυφωνηθέντων από τον ΣΥΡΙΖΑ, υφεσιακών fall-back measures.”