Η Αριστερά ξεχωρίζει και για την δημιουργική της σαφήνεια