Μάρδας: Εφαρμογή Συμφωνίας, Ισοδύναμα και Αναπτυξιακό Σοκ