Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ ανέδειξε μία σπάνια αλληλεγγύη