Μητρόπουλος: Η σύνταξη γίνεται ... επίδομα σύνταξης