Μεταξύ 9:00 και 9:30 η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος