Καινούργιοι συνεργάτες στην εκπομπή της Καινούργιου