Αναγνωστοπούλου: Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά χωρίς Δήλωση