Οι θεματοφύλακες της ... Lusaka

Καταπληκτικό.

Εάν η Ελλάδα γίνει Ζάμπια, θα ανέβει 6 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη ελευθερίας του Τύπου.“Αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθειται στα ΜΜΕ τόσα χρόνια. Απλά μέρος του προβλήματος, έκαναν gatekeeping μήπως και εισχωρήσει την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική κατάσταση της χώρας κάτι μη αρεστό στους ελέγχοντες αυτα, που ταυτόχρονα ήταν αυτοί που αποκομιζαν τα περισσότερα οφέλη από τις συνθήκες που μας οδήγησαν εδώ

Εάν η Ελλάδα γίνει Ζάμπια, θα ανέβει 6 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη ελευθερίας του Τύπου.@Polyfimos

Posted by Dimitris Photopoulos on Saturday, 6 June 2015