Εθνική συνεννόηση με υστεροβουλίες και ιδιοτέλειες;