Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα ... Βαρεμένος-Οικονόμου