Επιδεινώθηκε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης

“Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 684 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 139 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 6.735 εκατ. ευρώ, από 7.950 εκατ. ευρώ πέρυσι.Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 7.677 εκατ. ευρώ, από 8.630 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014.”

Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης
σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015
Πίνακας